پوستر مشکل همه ما این است که برای رضای همه کار می کنیم جز خدا


پوستر جمله ” مشکل همه ما این است که برای رضای همه کار می کنیم جز خدا

مطلبی از شهید ابراهیم هادی .

فقط کافیست بدانی خدا می بیند .

این پوستر برای شبکه های مجازی مناسب است .

 

برای رضای همه کار می کنیم جز خدا

شهید هادی


نظر بدهید