تکست گرافی توصیه چهل روز مانده به محرم | تایپ گرافی


 

پوستر توصیه آیت الله بهجت برای چله گیری قبل محرم

پوستر توصیه آیت الله بهجت برای چله گیری قبل محرم

چله بندگی + 40 روز ماده به محرم

چله بندگی + ۴۰ روز ماده به محرم


نظر بدهید